BYGD #1

Ett samhällsmagasin från Länsförsäkringar Gävleborg

Bygd är namnet på Länsförsäkringar Gävleborgs sprillans nya kundmagasin vars första nummer lanserades i mars 2017. Det är ett magasin om Gävleborgare, för Gävleborgare, fullmatad med reportage från hela vårt län. Tanken med Bygd är att den ska skapa mervärde för Länsförsäkringars kunder som genom innehållet får se nya sidor av vårt län och samtidigt får tips och råd kring det som rör en Gävleborgares vardag.

I det första numret får du bland annat möta en familj som just flyttat till Gävle, ett gäng unga på sommarkollo i Järbo och en entreprenör från Stockholm som startat ny verksamhet och nytt liv i Lingbo. För att nämna några.

Förutom att styra den grafiska processen; med allt från grunddesign/identitet till layout och tryckadministration, har vår roll också varit att, tillsammans med arbetsgruppen, planera och strukturera innehållet.

Länsförsäkringar Gävleborg

Gävle
www.lfgavleborg.se

Uppdrag: Att hitta ett formspråk som tydligt återspeglar magasinets innehåll och tematik, samt att styra den grafiska processen från början till slut (AD, layout och original).

Arbetsgrupp:
Grafisk form och produktion: Erik & Martin Designbyrå
Text: Cecilia Klang, Lena Nyblad Liljedahl, Ola Liljedahl
Foto: Stefan Estassy, Britt Mattsson
Illustration: Emma Harrysson
Ansvarig utgivare: Lena Bogren, Länsförsäkringar Gävleborg

Kategori:
Redaktionellt
Print
Tidningsdesign

 

BLÄDDRA I TIDNINGEN: