BYGD #3

Ett samhällsmagasin från Länsförsäkringar Gävleborg

Bygd är namnet på Länsförsäkringar Gävleborgs nya kundmagasin vars första nummer lanserades i mars 2017. Det är ett magasin om Gävleborgare, för Gävleborgare, fullmatad med reportage från hela vårt län. Tanken med Bygd är att den ska skapa mervärde för Länsförsäkringars kunder som genom innehållet får se nya sidor av vårt län och samtidigt får tips och råd kring det som rör en Gävleborgares vardag.

I det här numret får vi bl.a. följa med på en tidsresa i Alfta, vi spelar livsviktig fotboll med Sandarne SIF och vinkar av Zinita som tackar för sig efter 42 år i tjänst.

Förutom att styra den grafiska processen; med allt från grunddesign till layout och tryckadministration, har vår roll också varit att, tillsammans med arbetsgruppen, planera och strukturera innehållet.

Länsförsäkringar Gävleborg

Gävle
www.lfgavleborg.se

Arbetsgrupp:
Grafisk form och produktion:
 Erik & Martin Designbyrå
Text:
Cecilia Klang, Lena Nyblad Liljedahl, Ola Liljedahl, Frans-Åke Öberg
Foto: Peter Cederling, Ulf Berglund, Stefan Estassy, Britt Mattson, Per Trané, Maria Lind, Elin Jonsson, Jonas Linngård, Andreas Skånfors, Lisa Björner, Yoorim Soh
Illustration: Emma Harrysson
Ansvarig utgivare: Lena Bogren, Länsförsäkringar Gävleborg

Kategori:
Redaktionellt
Print
Tidningsdesign

BLÄDDRA I TIDNINGEN: