Lönsam information

På en minut

Hur berättar man om sin verksamhet i en tid där informationsmängden ökar samtidigt som tålamodet hos mottagarna tycks bli allt kortare? Företaget Byggfakta har som affärsidé att erbjuda lönsam information om byggbranchen och har sedan 1936 etablerat kontakter mellan köpare och säljare av produkter och tjänster på svensk byggmarknad. Men hur berättar man just det på ett snabbt och pedagogiskt sätt? Och hur skapar man intresse hos mottagaren?

Vårt uppdrag blev att ta fram en film som på en minut förklarar Byggfaktas verksamhet. Man ville att filmen skulle kunna användas på den egna hemsidan och i andra digitala kanaler och den skulle fungera som en kort presentation för potentiella kunder, intressenter och samarbetspartners.

Byggfakta Docu Sweden AB

Ljusdal
www.byggfakta.se

Uppdrag: Att skapa en film som på ett enkelt och begripligt sätt beskriver verksamheten och förtydligar deras erbjudande.

Samarbete:
Speakermanus: Cecilia Klang
Musik: Big Score Audio

Kategori:
Film