Allting börjar med en bokstav

Cecilia Klang – Copywriter, skribent, strateg

Sedan början av 2000-talet har Cecilia Klang arbetat med kommunikation och information. Först som informatör och teamledare på Svenskt Näringslivs avdelning för ungdomskommunikation, senare som delägare och copywriter på reklambyrå, nu som frilansare. Alltid med det skrivna ordet som bas.

Förutom att Cecilia är otroligt begåvad på sitt jobb är hon en kär vän och kollega och någon vi mer än gärna lyfter in i uppdrag där texter eller strategi behöver slipas.

Önskemål från start var ett uttryck som skulle kännas ”sofistikerat utan att vara mossigt.”

Klicka för att läsa vidare om idé- och designprocessen...

Vi valde att utveckla designen utifrån just det skrivna ordet med en logotyp som symboliserar kärnan i hennes verksamhet – skrivandet och hur det hela börjar med en bokstav. Samt ett i övrigt sparsmakat uttryck med syfte att lyfta hennes innehåll, dvs texten. För att ytterligare förstärka det lades stor fokus på val av typsnitt med ett spännande rubriktypsnitt (designat av ingen mindre än Olle Eksell) som kontrasteras mot en modern linjär brödtext. För att få lite mer udd i det hela valdes en något järv färgkombination med en klar grön som används ovanpå mörk purpur samt vice versa.

Samma tankar går igen i webbdesignen där målet varit att få en tydlig och lättläst sida där det skrivna ordet får den plats det förtjänar och där typografin i sig utgör en stor del av designen.

Cecilia Klang AB

Gävle
http://www.ceciliaklang.se

Uppdrag:
Logotyp, grafisk profil samt webbdesign

Kategori:
Logotyp
Grafisk Profil
Webbdesign

Samarbete:
Webbutveckling: Michael Tebinka
Illustration: Emma Harrysson