Drakprojektet

För ökat psykiskt välmående

Drakprojektet är en innovativ folkbildningssatsning för unga vuxna som eftersträvar ökat psykiskt välmående. I fokus för projektet står en upplevelsebaserad webbapplikation, där användarna erbjuds kreativa studiecirklar online.

Vårt samarbete med Drakprojektet började i mars 2017, då vi ombads se över den befintliga logotypen, det visuella uttrycket, samt copy och tonalitet för kommande marknadsföring. En tydlig önskan från början var att huvudtemat, social ångest, skulle lyftas på ett intressant och uppseendeväckande vis. Något som inte ”tassade på tå” kring problematiken, stigmatiserade eller kändes för tungt.

Vi valde att utgå från ett inifrån-perspektiv: Hur känns det att leva med social ångest? Vilken bild har man av sig själv och hur ser den psykiska men också fysiska problematiken ut? Och hur kommunicerar vi det utan att just tassa på tå? Resultatet blev en mix av lätt och tung; där korta, kärnfulla rubriker – som lyfter de inre sensationerna – kontrasterades med varma färger och mjuka illustrationer som framhäver de yttre.

Klicka för att läsa vidare om idé- och designprocessen...

COPY:
Här ville vi fånga självkänslan hos någon som lider av social ångest, med ett rakt och tydligt språk. Dels för att ta udden av stigmat kring psykisk ohälsa, och dels för att sätta personen bakom diagnosen i fokus, och inte tvärt om. Lösningen blev att använda vedertagna, generella uttryck på ett nytt sätt.

ILLUSTRATION:
För att ytterligare förstärka inifrån-perspektivet valde vi att illustrera några vanliga fysiska biverkningar av social ångest: handsvett, torr mun, tunnelseende etc. Tanken var också att jämställa den psykiska ohälsan med den fysiska, som syns bättre och utifrån betraktas som mer ”på riktigt”.

Sensus

Gävleborg
http://www.drakprojektet.nu

Uppdrag:
Logotyp och visuell identitet samt copy och marknadsföringsmaterial.

Kategori:
Identitet
Illustration
Print