Hopsie Daisy

For misfits like you – and me
Continue in English

Hopsie Daisy är ett svenskt mikrobryggeri grundat 2016 som brygger välhumlad öl med höga smaker. Ett öl för alla. Eller som grundaren och bryggarteknikern Erika Parneborg själv beskriver det: ”Awesome craft beer for misfits like you – and me”.

Vårt samarbete med Hopsie Daisy startade i maj 2016 med uppdraget att bygga ett varumärke som speglar företagets vision. I det här fallet blev det ett arbete i två delar – logotyp och grafisk profil för bryggeriet samt koncept och utformning av etiketter. Önskemålen från kunden var att hitta ett uttryck som är ”kaxigt men med glimten i ögat”, ”inkluderande” och som ”sticker ut med färg, form och budskap”.

Klicka för att läsa vidare om designprocessen...

LOGOTYP OCH GRAFISK PROFIL:

Kunden efterfrågade en ren och avskalad logotyp. Den skulle kunna stå på egna ben men inte vara bärande på öletiketterna, utan där snarare fungera som en signatur och avsändare.

Logotypen består dels av blomman (daisy=prästkrage), som vi valde att illustrera med raka linjer för ett ge ett spretigt, grovt och nästan obekvämt uttryck. Samt av namnet, skrivet med bokstäver i varierande storlekar för att signalera någon slags bångstyrighet och en ovilja att rätta in sig i ledet. Allt kopplat till visionen om en öl för alla oss som inte passar in: ”for misfits like you – and me”.

För att kunna vara flexibel i färgvalen på etiketterna valde vi att använda så få färger som möjligt i den grafiska profilen. I bryggarvärlden är det vanligt att mäta färgen på ölet enligt en skala som kallas EBC. Skalan går från ljusast (gul), till mörkast (svart), vilka också blev våra färgval i profilen: gult och svart.

ETIKETTKONCEPT:

Målet med etiketterna var att varje ölsort skulle ha ett unikt utseende, men ändå följa en tydlig röd tråd. Vi valde att bygga etikettkonceptet på en idé om att en unik personlighet/karaktär, en ”misfit”, skulle få representera varje ölsort. Med sitt särskilda utseende och framtoning skulle hen spegla innehållet i flaskan: idén, stilen och smaken av just den ölen.

Figurerna är illustrerade med endast raka linjer, en stil som känns igen och som kan kopplas till blomman i varumärket, oavsett motiv och färger.

I sin ordagranna översättning betyder ”misfit” att inte få plats, något som våra karaktärer också kämpar med på etiketten. Personernas poser, kläder och accessoarer ska tillsammans ringa in ölsorten i flaskan och samtidigt vara en hyllning till alla ”misfits” som vågar bryta normer och gå sin egen väg.

Hopsie Daisy Brewing Company

Gävle
www.hopsiedaisy.com

Uppdrag:
Att bygga ett varumärke som speglar visionen ”Awesome craft beer for misfits like you – and me”. Logotyp och grafisk profil, etikettkoncept samt packshots.

Kategori:
Identitet
Förpackningsdesign

Läs mer:
http://www.arbetarbladet.se/mat/hon-lamnade-telekombranschen-for-att-starta-ett-eget-bryggeri