LF Samhällsfond

För Gävleborgs bästa

LF Samhällsfond är ett nytt initiativ från Länsförsäkringar Gävleborg, där drivande aktörer i länet kan söka pengar till sin verksamhet.

”Vi vet att det finns folk, föreningar och verksamheter som varje dag jobbar hårt för att fler ska trivas här i Gästrikland och Hälsingland och som får platser att utvecklas. Genom vår nystartade fond vill vi uppmuntra och stötta er som arbetar utvecklande och hållbart, för våra barn och unga och för Gävleborgs bästa”.

IDÉ/UTFÖRANDE: Målet var att hitta en modern och positiv symbol som illustrerar fondens syfte att ge tillbaka till länet och dess invånare. De två hjärtformerna representerar bidragsgivaren och mottagaren, som i symbios med varandra bildar ett kretslopp. Formen (verksamheten) omsluts av en cirkel, som symboliserar länet.

Länsförsäkringar Gävleborg

Gävle
www.lfgavleborg.se

Uppdrag: 1. Att ta fram en tydlig symbol/logotyp för den nya fonden, som både kan stå på egna ben och samtidigt passa in i LF-Gävleborgs visuella uttryck. 2. Att producera lanseringsmaterial för fonden, i form av affischer, folder, t-shirts, digitala banners och film.

Samarbete:
Copywriter: Cecilia Klang

Kategori:
Identitet