Nordisk Wagyu

Ett av världens bästa kött från Sverige

När vinnarna korades i den regionala tävlingen ”Matverk 2016” stod Nordisk Wagyu, tillsammans med Reco Meat, som segrare i Gästrike-klassen. Produkten var en unik hamburgare, mald av 100% wagyukött (kejserliga kor från Japan), vakuumförpackad och riktad till en exklusiv målgrupp.

“Vår vision med Nordisk Wagyu har alltid varit att genom mödosam och varsam uppfödning kunna leverera en sådan vanvettigt unik matupplevelse till fler… än oss själva.”

Så säger Nordisk Wagyu själva på sin hemsida. Och det är pecis vad det handlar om. En vanvettigt unik matupplevelse…

Genom vinsten i ”Matverk 2015” fick Wagyuburgaren representera Gästrikland i tävlingen ”Gastronomiska samtal” i början av 2016. Som en del av priset vann de även tid hos oss, att fördela enligt önskemål.

Nordisk Wagyu

Gävle
www.nordiskwagyu.se

Uppdrag: Att inför riksfinalen i Gastronomiska samtal producera en införsäljningsbroschyr om Wagyuburgaren.

Kategori:
Print