ÖKAD NÄRVARO

NÄRMARE DIG

Som partner i Brynäs IFs verksamhet ”En bra start” har Länsförsäkringar Gävleborg en utställningsyta på Gavlerinken Arena – en miljö där många människor vistas och rör sig i. Vårt uppdrag handlade om att hitta en lösning för hur Länsförsäkringar Gävleborg kan använda ytan för att synas och tydliggöra sitt budskap för förbipasserande, gärna på ett sätt som drar blickarna till sig. Vår lösning blev att använda bolagets befintliga illustrationer av människor och prylar och göra fysiska figurer av dessa. Tanken är att figurerna ska fylla ytan på ett visuellt tilltalande sätt, stärka bolagets grafiska uttryck och samtidigt väcka uppmärksamhet med sin storlek. Några av figurerna har kompletterats med anpassade texter som kort berättar om Länsförsäkringars erbjudande. Detta stärker kommunikationen ytterligare och underlättar för flexibel användning. När Länsförsäkringars personal finns på plats för att prata kring ett särskilt erbjudande kan en eller figurer lyfts ur gruppen för att stärka det aktuella budskapet.

Länsförsäkringar Gävleborg

Gävle
www.lfgavleborg.se

Samarbete:
Copywriter: Cecilia Klang
Tryck: Gävle Offset

Kategori:
Print