Rätt som det är

En föreställning om barnets rättigheter

Under hösten 2016 sätter produktionsbolaget Kung & Drottning upp teaterföreställningen Rätt som det är på olika platser i Sverige; en föreställning som tar avstamp i FNs konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Den vänder sig till barn i åldrarna 4-7 år och vuxna i deras omgivning.

“Med RÄTT SOM DET ÄR medvetandegör vi barns egna mänskliga rättigheter och skapar en grund för samtal kring dessa.”

Kung & Drottning

Stockholm
www.kungochdrottning.se

Uppdrag: Att skapa en intresseväckande affisch som fångar föreställningens tema på ett lekfullt sätt.

Kategori:
Print
Illustration